Leges verlof opnieuw verhoogd

In de Staatscourant van 19 november 2018 maakt de minister van Justitie en Veiligheid bekend dat hij de leges voor de aanvraag en verstrekking van verloven per 1 januari 2019 zal verhogen. Deze verhoging die is vastgesteld in de Regeling wapens en munitie, komt in feite neer op een verdubbeling.

De volgende leges gelden vanaf 1 januari 2019:
Nieuwe verlofaanvraag € 130,- (was € 65,-)
Verlengen bestaand verlof € 60,- (was 30,-)
Wijziging (bv bij- of afschrijving wapen) € 30,- (was € 15,-)

De KNSA zal tegen de gang van zaken bezwaar maken, teneinde deze verhoging te voorkomen. De uitkomst daarvan is ongewis.