Kroon­certificering

Door de nationale sportkoepel NOC*NSF is in samenwerking met het Ministerie van VWS het programma “Naar een veiliger sportklimaat” opgezet. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF, en heeft de steun van het Ministerie van VWS.

Het doel van het programma is de sportbeoefening in Nederland veiliger te maken door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken. De KNSA participeert in het project Veilig Sportklimaat (VSK) met de (basis)certificering voor schietsportverenigingen, de opleiding voor verenigingsbestuurders en het KNSA-meldpunt.

In overleg met het projectmanagement van VSK is besloten om SSV Filadelfia een zogenaamde VSK-Vereniging te noemen. SSV Filadelfia was al door de KNSA gecertificeerd met zowel het basiscertificaat als ook het prestigieuze Krooncertificaat “Eén Kroon”, daarnaast hebben vijf commissie- en bestuursleden van SSV Filadelfia (Nienke, Robert, Henk, Michael en René) de opleiding Verenigingsbestuurder gevolgd. SSV Filadelfia zal door VSK worden geregistreerd op een speciaal daarvoor bestemde website die inzichtelijk is voor NOC*NSF en ministerie van VWS. Ruim 100 schietsportverenigingen voldoen inmiddels aan die criteria en derhalve zullen deze op die website worden vermeld. Die vermelding behelst uitsluitend de naam van de vereniging, de KNSA-verenigingscode en de plaatsnaam en provincie (dus geen persoonsgegevens).

Het bestuur van SSV Filadelfia is zeer content met deze eervolle erkenning.