Cursus Verenigings­bestuurder

Onlangs hebben een aantal bestuursleden van SSV Filadelfia de Cursus Verenigingsbestuurder van de KNSA gevolgd . De cursus is nieuw opgesteld door de KNSA in samenwerking met justitie en psychologen. De deelname van de bestuursleden is verplicht door de steeds strengere eisen die door justitie worden gesteld aan de schietsportverenigingen in Nederland.
Op 28 september werd de cursus voor de eerste keer gegeven, en vond plaats in de vergaderlocatie van Van der Valk in Assen. Aanwezig waren 18 bestuursleden van diverse verenigingen uit heel Nederland, waaronder het Asser Wapen en SSV Groningen.
Het doel van de training was om verenigingsbestuurders de kennis bijbrengen om op een gestructureerde wijze veiligheidsrisico’s te herkennen en deze risico’s op een juiste manier te benaderen. Centraal thema was het voeren van (ballotage) gesprekken met leden. Naast een theoretisch deel over diverse geestelijke problemen die tot mogelijk gevaarlijke situaties kunnen leiden, werden er verschillende praktijk cases behandeld. Tevens was er een praktijkdeel waarin de opgedane kennis kon worden toegepast.
Tijdens de dag deelden de aanwezige bestuurders vele voorbeelden uit de praktijk, maar ook de vragen die daarbij speelden. Uiteindelijk hebben de organisatoren een grote lijst met punten mee terug genomen. Hiermee zullen toekomstige cursussen beter aansluiten op de praktijk en wordt justitie op de hoogte gebracht van er daadwerkelijk leeft binnen de verenigingen.