Basiscertificering

Kroonvereniging SSV Filadelfia nu ook door KNSA Basisgecertificeerd

Op vrijdag 12 september j.l. heeft Schietsportvereniging Filadelfia het Basiscertificaat van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) behaald. Met deze certificering laat Filadelfia zien te voldoen aan alle eisen die er van uit de Schietsportbond (KNSA) en de overheid gesteld worden aan een gecertificeerde schietsportvereniging.

Om te waarborgen dat Nederland alleen kwalitatief hoogwaardige schietverenigingen kent, is met de KNSA afgesproken dat uiterlijk eind december 2014 alle 714 schietverenigingen een basiscertificering hebben. Deze basiscertificering legt op dat de vereniging een verantwoord en veilig sportklimaat kent. De schietvereniging krijgt de basiscertificering na het voldoen aan de eisen die de KNSA daaraan stelt. De eisen gaan over verschillende aspecten, waaronder het weren van ‘combat’ in de schietsport, de verplichte wedstrijddeelname, het ballotageproces en sociale controle. Een andere belangrijke afspraak is, dat bestuurders van verenigingen een opleiding krijgen om onder anderen potentieel misbruik te kunnen herkennen.

Filadelfia behaalde reeds in 2011 het prestigieuze KNSA kwaliteitskeurmerk “Eén Kroon”. Deze krooncertificering wordt echter voorlopig ook niet meer uitgereikt aan vereniging. Eerst zullen namelijk eerst alle andere, nog niet gecertificeerde, schietsportverenigingen in Nederland het door de overheid verplicht gestelde basiscertificaat moeten gaan halen. Zonder deze basiscertificering door de KNSA zal het voor schietsportverenigingen in de toekomst niet meer mogelijk zijn om een verenigingsverlof bij de overheid te krijgen voor het voorhanden hebben van vuurwapens. Aanvragers van een privéverlof kunnen deze alleen verkrijgen indien ze zijn aangesloten bij een gecertificeerde vereniging.

Hierbij nogmaals dank aan alle mensen die bijgedragen hebben aan het succesvol verlopen van deze audit!