Baansignalering

Adeldom verplicht…

Bijna een jaar geleden ontving SSV Filadelfia het prestigieuze KNSA kwaliteitskeurmerk. Hiermee onderscheidt Filadelfia zich van andere “schietclubs”. Wie denkt dat er nu stil wordt gezeten door de mannen en vrouwen van Filadelfia heeft het mis. In januari van dit jaar werd er een electronisch baantoezichtssysteem geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om vanuit de griffie toezicht te houden op de schietbanen. Het volgende project staat al op stapel, het volledig digitaliseren van de munitieregistratie, wapenuitgifte, verenigingscompetitie en aanwezigheidsregistratie.