Lidmaatschap

Aspirant

Je kunt het lidmaatschap bij Schietsportvereniging Filadelfia uitsluitend aanvragen via het aanmeldingsformulier. Het is noodzakelijk om dit formulier volledig in te vullen en aan ons te retourneren, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en 1 recente pasfoto. Het aanmeldingsformulier is conform het model van de KNSA en hierop staan ook enkele persoonlijke vragen, de zgn. Eigen Verklaring. Wij gaan uiteraard discreet met deze informatie om.

Naast het aanmeldingsformulier vragen wij je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze VOG vraag je aan bij de gemeente waar je woont met als specifiek doel het lidmaatschap bij een schietsportvereniging. Indien er blijk is van bezwaren die het lidmaatschap bij een schietsportvereniging in de weg staan, dan wordt de VOG niet afgegeven. Is dat het geval dan stopt ook de aanmeldingsprocedure bij onze vereniging. Via de overheid (Justis.nl) zorgen wij er voor dat je eenvoudig via jouw eigen DigiD een aanvraag kunt doen voor het verkrijgen van je VOG. Meestal ontvang je jouw VOG binnen 10 werkdagen.

Na de definitieve aanmelding vragen wij je om de contributie zo spoedig mogelijk te betalen. Daarna melden wij je aan bij de KNSA en vragen wij een schietlicentie voor je aan. Met het KNSA licentiepasje kun je deelnemen aan wedstrijden. Daarmee val je tevens onder de aansprakelijkheidsverzekering van de KNSA. Geen zorgen overigens voor je introductieperiode, want ook introducés zijn gedekt door de KNSA verzekering.

De aspirant periode duurt 6 maanden en begin met een intakegesprek met iemand van het bestuur. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van jou als toekomstig lid. Voor ons is dit belangrijk omdat je niet alleen met vuurwapens gaat schieten, maar deze in de toekomst mogelijk ook zult bezitten. Tijdens het intakegesprek worden enkele privévragen gesteld. Wij mogen deze vragen stellen, zolang deze voor de vereniging van belang zijn. Hou er rekening mee bij de beantwoording van deze vragen, dat deze gerelateerd zijn aan de schietsport en de vereniging.

Samengevat verloopt je aanmelding dus als volgt:

  1. Introductieles
  2. Aanmeldingsformulier invullen en inleveren
  3. Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  4. Voldoen van contributie en inschrijfgeld
  5. Intakegesprek
  6. Start basisopleiding

Basisopleiding

Tijdens je aspirant periode wordt er gestart met de basisopleiding. Deze bestaat uit minimaal vier praktijklessen pistool en vier praktijklessen geweer. Tijdens deze lessen worden je de basisvaardigheden bijgebracht om op een juiste en vooral veilige wijze met de wapens om te gaan. De praktijklessen worden afgesloten met een schietveiligheidstoets / proeve van bekwaamheid. Zodra je jouw basisopleiding met goed resultaat hebt afgerond, mag je voortaan zelfstandig schieten met klein kaliber wapens. Nadat duidelijk is dat het traject met succes is doorlopen en de examinator heeft verklaard dat je veilig kunt omgaan met vuurwapens.

Volwaardig lidmaatschap

De eerste zes maanden ben je aspirant. Dit gaat, zonder tegenbericht, automatisch over in het volwaardig lidmaatschap. Normaal gesproken zul je hiervan niets merken. Het verschil is dat zolang je nog de aspirant-status hebt, er formeel nog niet over toelating is beslist in die zin dat daar geen beroep meer tegen open staat. In de praktijk wordt het besluit over toelating echter al genomen zodra je de basisopleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Verlof

Wanneer een schutter minimaal één jaar volwaardig lid is van de schietsportvereniging kan hij voor het eerst een wapenverlof aanvragen, officieel het verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Wanneer het bestuur van de vereniging vaststelt dat aan alle gestelde voorwaarden (zoals het minimale aantal van achttien schietbeurten per jaar) is voldaan en de schutter een aannemelijk belang heeft bij het gewenste wapen, kan tot aanvragen worden overgegaan. Met de verklaring van het verenigingsbestuur en dat van de wapenhandelaar kan vervolgens bij Bijzondere Wetten van politie het verzoek worden ingediend. Zij bepalen uiteindelijk of het verlof wordt afgegeven en daarmee het gewenste wapen afgehaald mag worden.