Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 

Het is van belang dat de leden of andere personen buiten de vereniging, wanneer zij zich zorgen maken over het bezit van en de omgang met vuurwapens door een van de leden van de vereniging van SSV Filadelfia, weten op welke wijze en bij wie zij daarvan, zo nodig vertrouwelijk, een melding kunnen doen. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is dan degene bij wie de leden van de vereniging die melding kunnen doen; de VCP treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna het bestuur en/of andere instanties informeren (KNSA en/of Bijzondere Wetten van Politie) informeren.


Het bestuur van SSV Filadelfia heeft iemand bereid gevonden om de rol van VKP op zich te nemen. De VKP is bereikbaar via het volgende emailadres: