Lidmaatschap

Wanneer je besluit lid te worden van onze vereniging, gaat dit als volgt in z'n werk:

Stap 1 - Aanvraag aspirant-lidmaatschap

Je kunt het lidmaatschap uitsluitend aanvragen d.m.v. het aanmeldingsformulier. Het is noodzakelijk om dit formulier volledig in te vullen en aan ons te retourneren, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en 1 recente pasfoto. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen! Het formulier is conform het model van de KNSA en hierop staan ook enkele persoonlijke vragen. Wij gaan hier uiteraard discreet mee om.

Stap 2 - Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

VOG aanvraagWanneer wij in het bezit zijn van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, alsook de kopie van je legitimatiebewijs en pasfoto, vragen wij je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan ons te overleggen. Deze VOG wordt aangevraagd met als specifiek doel het lidmaatschap bij een schietsportvereniging. Bij de aanvraag wordt gekeken of je in de afgelopen 8 jaar ergens voor bent veroordeeld. Indien er blijk is van bezwaren die het lidmaatschap bij een schietsportvereniging in de weg staan, wordt de VOG niet afgegeven. Indien dit het geval is, stopt ook bij onze vereniging de aanmeldingsprocedure. Voor de aanvraag van de VOG is het niet nodig om zelf een formulier te halen of te downloaden. Je krijgt dit formulier namelijk door ons thuisgestuurd en dit formulier is deels door ons ingevuld, gestempeld en ondertekend. Je vult het resterend gedeelte op het eerste blad in en ondertekent het formulier, waarna je er mee naar het gemeentehuis kunt, afdeling Burger- en Publiekszaken. Aldaar wordt de aanvraag verder geregeld. Binnen 2, maar uiterlijk 4 weken krijgt je je VOG thuisgestuurd of wordt je in kennis gesteld van de reden van weigering. Na ontvangst van de VOG, verzoeken wij je om deze bij de secretaris in te leveren.

Stap 3 - Het aspirant lidmaatschap

Het aspirant-lidmaatschap duurt 6 maanden. Het aspirant-lidmaatschap is zeker geen nutteloos tijdverdrijf, want naast de kennismaking met de andere leden, kun je deze periode gebruiken om een indruk op te doen van de vereniging en de schietsport algemeen.

Stap 3A - Intake-gesprek

Wanneer je bent begonnen met het aspirant-lidmaatschap, voeren wij zo spoedig mogelijk een intakegesprek met je. In de regel wordt dit gedaan door iemand van het bestuur. Het gesprek is 1 op 1, verder is daar in principe niemand bij. Het intakegesprek bestaat uit een persoonlijk gesprek en worden je een aantal vragen gesteld op het persoonlijke vlak. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van jou als toekomstig lid. Voor ons is dit belangrijk omdat je niet alleen met vuurwapens gaat schieten, maar deze in de toekomst mogelijk ook zult bezitten. Van het intakegesprek wordt een korte samenvatting bewaard in je persoonlijk dossier. 

Verstrekken gegevens verplicht of niet?

Tijdens het intakegesprek worden enkele privévragen gesteld. Wij mogen deze vragen stellen, zolang deze voor de vereniging van belang zijn. Hou er rekening mee bij de beantwoording van deze vragen, dat zij gerelateerd zijn aan de schietsport en de vereniging. Bij een vraag over eventueel medicijngebruik, hebben wij uiteraard niets te maken met medicijnen die u gebruik voor een ontsteking aan je grote teen. Wat wel voor ons van belang is, is of je medicijnen gebruikt die het reactievermogen of je geestelijke gesteldheid beïnvloeden. Met dezelfde achterliggende gedachte vragen we je de overige vragen te beantwoorden, namelijk door eerst af te wegen of e.e.a. van invloed kan zijn op de schietsport, en specifiek op de veilige omgang met vuurwapens of zelfs het bezit van vuurwapens. Indien je vragen écht niet wenst te beantwoorden, zal dit worden voorgelegd aan het bestuur en zal het bestuur bepalen of desondanks de aanvraagprocedure kan worden voortgezet. Je dient dit dan specifiek aan te geven tijdens de intake.

Stap 3B - Basisopleiding

Al tijdens je proefperiode wordt gestart met de basisopleiding. Deze bestaat uit, 4 praktijklessen pistool en 4 praktijklessen geweer. Tijdens deze lessen worden je de basisvaardigheden bijgebracht om op een juiste wijze (en vooral veilig) met de wapens om te gaan. De praktijklessen worden afgesloten met een schietveiligheidstoets / nultoets.

Stap 3C - Contributie en aanmelding KNSA

KNSA pasNa de definitieve aanmelding vragen wij je om de contributie te overleggen. Wij verzoeken je om de bedragen zo spoedig mogelijk na ons verzoek hiertoe te voldoen omdat wij je, zodra je betaling binnen is, aanmelden bij de KNSA en een schietlicentie voor je aanvragen. Je ontvangt op korte termijn een KNSA licentiepasje waarmee je kunt deelnemen aan wedstrijden. Daarmee val je tevens onder hun persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Geen zorgen overigens voor je introductieperiode, want ook introducés zijn gedekt door de KNSA verzekering.

Stap 4 – Afronding basisopleiding

Zodra je je basisopleiding met goed resultaat hebt afgerond, mag je voortaan zelfstandig schieten met klein kaliber wapens. Nadat duidelijk is dat het traject met succes is doorlopen en de instructeur heeft verklaard dat je veilig kunt omgaan met vuurwapens.

Stap 5 – Het gewone lidmaatschap

Na een periode van 6 maanden aspirant-lidmaatschap, gaat dit zonder tegenbericht automatisch over in het gewone lidmaatschap. Normaal gesproken zul je hiervan niets merken. Het verschil is dat zolang je nog de aspirant-status hebt, er formeel nog niet over toelating is beslist in die zin dat daar geen beroep meer tegen open staat. In de praktijk wordt het besluit over toelating echter al genomen zodra je de basisopleiding met goed gevolg hebt afgerond.