Finale Postcompetitie 2014

Op 26 en 27 september 2014 werd in Harderwijk de finale van de Landelijke Postcompetitie geschoten. Dit jaar deden 8 leden van Filadelfia mee aan de Postcompetie KKP, allen in de C-klasse. Na 5 voorrondes die op de eigen schietbaan worden geschoten worden de beste vijf schutters per klasse uitgenodigd om deel te nemen aan deze finale. Robert stond na de voorrondes bovenaan het klassement en ontving een uitnodiging voor het schieten van de finale in Harderwijk. Afgelopen zaterdag mocht hij zich gaan bewijzen. Samen met 4 andere schutters in verschillende klassen stond Robert op de baan en schoot een score van 331 punten uit 400. Een verbetering van maar liefst 21 punten ten opzichte van zijn voorgaande scores. Helaas net niet voldoende voor de prestatieprijs maar Robert is wel geëindigd op de eerste plaats in de C-klasse. Komend jaar mag hij starten in de B-klasse. Een geslaagde competitie! 

Finale postcompetitie 2014 KKP crop

Het KNSA Basiscertificaat voor SSV Filadelfia is binnen!!!

Kroonvereniging SSV Filadelfia nu ook door KNSA Basisgecertificeerd

Op vrijdag 12 september j.l. heeft Schietsportvereniging Filadelfia het Basiscertificaat van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) behaald. Met deze certificering laat Filadelfia zien te voldoen aan alle eisen die er van uit de Schietsportbond (KNSA) en de overheid gesteld worden aan een gecertificeerde schietsportvereniging.

Om te waarborgen dat Nederland alleen kwalitatief hoogwaardige schietverenigingen kent, is met de KNSA afgesproken dat uiterlijk eind december 2014 alle 714 schietverenigingen een basiscertificering hebben. Deze basiscertificering legt op dat de vereniging een verantwoord en veilig sportklimaat kent. De schietvereniging krijgt de basiscertificering na het voldoen aan de eisen die de KNSA daaraan stelt. De eisen gaan over verschillende aspecten, waaronder het weren van ‘combat’ in de schietsport, de verplichte wedstrijddeelname, het ballotageproces en sociale controle. Een andere belangrijke afspraak is, dat bestuurders van verenigingen een opleiding krijgen om onder anderen potentieel misbruik te kunnen herkennen.

Filadelfia behaalde reeds in 2011 het prestigieuze KNSA kwaliteitskeurmerk “Eén Kroon”. Deze krooncertificering wordt echter voorlopig ook niet meer uitgereikt aan vereniging. Eerst zullen namelijk eerst alle andere, nog niet gecertificeerde, schietsportverenigingen in Nederland het door de overheid verplicht gestelde basiscertificaat moeten gaan halen. Zonder deze basiscertificering door de KNSA zal het voor schietsportverenigingen in de toekomst niet meer mogelijk zijn om een verenigingsverlof bij de overheid te krijgen voor het voorhanden hebben van vuurwapens. Aanvragers van een privéverlof kunnen deze alleen verkrijgen indien ze zijn aangesloten bij een gecertificeerde vereniging.

Hierbij nogmaals dank aan alle mensen die bijgedragen hebben aan het succesvol verlopen van deze audit!

SSV Filadelfia Certificaat Basiscertificering 11Sep14 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 

Het is van belang dat de leden of andere personen buiten de vereniging, wanneer zij zich zorgen maken over het bezit van en de omgang met vuurwapens door een van de leden van de vereniging van SSV Filadelfia, weten op welke wijze en bij wie zij daarvan, zo nodig vertrouwelijk, een melding kunnen doen. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is dan degene bij wie de leden van de vereniging die melding kunnen doen; de VCP treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna het bestuur en/of andere instanties informeren (KNSA en/of Bijzondere Wetten van Politie) informeren.


Het bestuur van SSV Filadelfia heeft iemand bereid gevonden om de rol van VKP op zich te nemen. De VKP is bereikbaar via het volgende emailadres:

Nieuwsbrief - Zomer 2014

Beste schutters,

Het heeft een tijdje geduurd dat de laatste nieuwsbrief is verschenen. Nu vlak voor de zomervakantie menen wij er goed aan te doen om jullie een kleine opsomming te doen van voor jullie belangrijke informatie;

ZOMERSTOP
Robert, Arjan en Christel de Jong hebben ons twee weken geleden verteld dat de schietbanen gesloten zullen zijn vanaf 1 juli tot en met 31 augustus aanstaande. Wij waren enigszins verrast door dit bericht, temeer wij jullie tijdens de ALV bericht hadden dat de schietbanen alleen tijdens de schoolvakantie gesloten zouden zijn. We hebben hierover met onze verhuurders gesproken en ze duidelijk gemaakt dat deze toch wel lange zomerstop voor ons onwenselijk is. Helaas zijn de verhuurders niet bereid om ons tegemoet te komen. Dit betekent dat vrijdag de banen al gesloten zijn en dat we jullie weer welkom heten tijdens de traditionele BBQ op zaterdag 30 augustus.

BBQ
Zoals hierboven staat te lezen willen wij op zaterdag 30 augustus weer een BBQ organiseren voor leden, hun eventuele partners en/of kinderen.
De BBQ begint om 16:30 uur en wordt gehouden aan de Watermolendijk. De kosten hiervoor bedragen € 15.00 per persoon en dit is inclusief eten en drinken. Voor kinderen tot en met 12 jaar hoeft geen bijdrage betaald te worden. Mocht je dieetwensen hebben, dan kun je dat bij je aanmelding doorgeven.

MOTORTOURTOCHT
Ook dit jaar zal de BBQ voorafgegaan worden door een motortoertocht. We rijden op een rustige en ontspannen manier een mooie route en zullen onderweg een koffiepauze houden waarbij iedereen op eigen kosten een verfrissing kan bestellen. De toertocht begint om 10:00 uur vanaf het parkeertereein van Hotel van der Valk in Assen. We zullen rond de klok van 14:00 weer terug zijn zodat er ruim voldoende tijd is om je thuis even op te frissen en je partner op te halen. Het rijden van de tourtocht geschiedt wel op eigen risico en introducés zijn van harte welkom.

Wij zouden het erg fijn vinden als er zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn, op zowel de BBQ als de toertocht, We willen wel benadrukken dat de toertocht en de BBQ los van elkaar staan en dat je dus ook alleen aan de BBQ kunt deelnemen zonder mee te doen aan de toertocht. Je kunt je per email opgeven bij Henk Wright:



Geef bij je opgave wel even aan met hoeveel personen je komt en aan welke activiteiten je wenst mee te doen.

PERSOONLIJK VERLOF
Zoals jullie misschien wel weten zal bijzondere wetten van politie dit jaar geen uitnodiging meer sturen om je persoonlijke wapenverlof te komen verlengen. Je moet dus zelf de datum op je verlof controleren en tijdig zelf bij bijzondere wetten van politie een afspraak maken. Ook dien je nu bij het verlengen van je verlof te kunnen aantonen dat je geregeld aam wedstrijden mee doet. Deelname aan de interne competitie van SSV Filadelfia is overigens voldoende, mits je aan de door de vereniging gestelde eisen kan voldoen. Naast het meenemen van je stempelboekje, verlof en KNSA-pasje dien je nu ook een ingevulde inlichtingen formulier verlenging wapenverlof mee te nemen. Hierover ben je door ons reeds eerder ingelicht.

DIENSTENROOSTER
Een vereniging als de onze kan alleen goed functioneren door de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Het doen van vrijwilligers werk draagt ook bij aan het verenigingsgevoel en aan de gezelligheid tijdens de schietavonden. We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat veel mensen het leuk vinden om hun steentje bij te dragen waardoor we de schietbanen hebben kunnen renoveren en elke vrijdagavond de griffiebalie goed hebben kunnen bemannen (spreekwoordelijk).
We zijn dan ook voornemens om voor het komende half jaar jullie allemaal een aantal malen in te roosteren voor een baan- of griffierdienst. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat het ons dan voor 15 augustus even weten. Ook zouden we het op prijs stellen als je ons doorgeeft op welke data je niet beschikbaar bent.

KLEIDUIVEN SCHIETEN
Bij voldoende animo zullen we tijdens de zomerstop een avond gaan Kleiduiven schieten. De voorkeur gaat uit naar een vrijdagavond. We zullen jullie hier nog over informeren.

NILS
Nienke en Robert zijn op 22 juni bevallen van een mooie zoon die ze de naam Nils Ilan hebben gegeven. Met moeder en zoon (vader overigens ook) gaat het erg goed. Wil je de kersverse ouders een kaartje sturen om ze te feliciteren dan kun je bij Rene hun adres opvragen. Namens de vereniging zal er een kaartje gestuurd worden en hopen we binnenkort even bij Nienke, Robert en Nils op de koffie te gaan om de jongste telg te bewonderen.

We hopen jullie met deze nieuwsbrief weer geïnformeerd te hebben en willen iedereen een fijne en gezonde zomervakantie toewensen.

Bestuur SSV Filadelfia

Pagina 8 van 16