Onderhoud Verenigingswapens

Elke laatste vrijdag van de maand worden door een groepje enthousiaste leden van de verenigingswapens onderhouden en schoongemaakt.

Lijkt je het leuk om hier een keer bij te assisteren of om onder begeleiding jouw eigen wapen schoon te maken? Je bent dan aanstaande vrijdag vanaf 19.00 uur harte welkom aan de Watermolendijk.

Graag wel even van te voren melden dat je aanwezig zult zijn.

Vereniging Veiligheid Functionaris (VVF)

Beste leden van Schietsportvereniging Filadelfia,
Beste schuttersvriend,

Tijdens de jaarvergadering hebben we de mededeling gedaan dat we op zaterdag 14 februari van 10:00 tot 16:00 uur weer een cursus Verenigingsveiligheidsfunctionaris (VVF) gaan geven.

Deze cursus is bedoeld voor alle leden van onze vereniging, ook rekenen we op de aanwezigheid van de leden die al in het bezit zijn van het VVF certificaat.

De cursus VVF is een eendaagse cursus, bedoeld voor de leden die zijn belast met het toezicht houden op de veiligheid (griffiers / tellers / commissieleden / bestuur => dus u allen). Onderwerpen als Baanreglement, Veiligheidsvoorschriften, maar ook veiligheidsmaatregelen en veiligheidshandelingen aan een wapen, komen hier aan de orde.

De cursus bestaat uit een ochtend "theorie" en een middag "praktijk". De deelnemers ontvangen na afloop van deze cursus een certificaat. De cursus wordt gegeven door een docent van de KNSA en wordt in onze eigen accommodatie aan de Watermolendijk in Eelde gegeven.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan kun je dat in de datumprikker aangeven welke je via email hebt ontvangen, we zullen dan proberen om je op een later tijdstip de cursus te laten volgen bij een andere vereniging.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om deze kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SSV Filadelfia

Fijne Feestdagen en een Knallend 2015!

Bestuur en leden van SSV Filadelfia wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2015!

Op vrijdag 9 januari zijn wij weer geopend.

Algemene Ledenvergadering, 16 januari 2015

Het bestuur van S.S.V. Filadelfia wil bij deze al haar leden en ouders van leden welke jonger zijn dan 18 jaar uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op vrijdag 16 januari 2015 op onze verenigingsaccommodatie te Eelde. De vergadering zal beginnen om 19:30 uur. De agenda en onderwerpen voor de Algemene Ledenvergadering volgen later, hetzij schriftelijk, dan wel (voor die leden die daarover beschikken) per e-mail. Maar zet deze datum vast in je agenda.

Periodiek aftredend zijn de secretaris en vice-voorzitter, beiden en stellen zich herkiesbaar voor de periode van drie jaar. Voor meer informatie of vragen over de vergadering, of indien je stukken wilt inbrengen voor de vergadering kun je contact opnemen met de secretaris.

Mocht je verhinderd zijn om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, dan doen wij een beroep op je om dit ruim van tevoren kenbaar te maken aan het bestuur.

Districtskampioenschappen KKG/KKK 12 meter Knielend, Liggend

Geachte schutter/schutster,

SSV Lucas Aardenburg nodigt u uit voor de districtskampioenschappen van District 1, KKG/KKK 12 meter, knielend en liggend. De wedstrijden worden geschoten volgens KNSA/ISSF reglementen, 15 minuten proef en 65 minuten wedstrijd.

Schietdagen:  Vrijdag 13 februari 2015 vanaf 19.00 uur

                     Zaterdag 14 februari 2015 vanaf 10.00 uur

                     Maandag 16 februari 2015 vanaf 19.00 uur

                     Dinsdag 17 februari 2015 vanaf 19.00 uur

                     Woensdag 18 februari 2015 vanaf 19.00 uur (reservedag)

Indien u deel wilt nemen kunt u zelf een baan plannen via internet: www.baanplanner.eu  Eventueel kunt u op maandag- tot en met vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur telefonisch opgeven onder 06-81125451.

Via de baanplanner verdient de voorkeur.

Adres schietbaan:  Het Haagje 152 a, te Hoogeveen.

Kosten voor deelname bedraagt voor zowel individueel als voor korps € 8,00. Er kan alleen in korps worden geschoten als u ook individueel deelneemt.

Tot ziens op 1 van onze wedstrijddagen.

Klik hier voor de officiële uitnodiging.

Pagina 5 van 16