Algemene Ledenvergadering, 16 januari 2015

Het bestuur van S.S.V. Filadelfia wil bij deze al haar leden en ouders van leden welke jonger zijn dan 18 jaar uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op vrijdag 16 januari 2015 op onze verenigingsaccommodatie te Eelde. De vergadering zal beginnen om 19:30 uur. De agenda en onderwerpen voor de Algemene Ledenvergadering volgen later, hetzij schriftelijk, dan wel (voor die leden die daarover beschikken) per e-mail. Maar zet deze datum vast in je agenda.

Periodiek aftredend zijn de secretaris en vice-voorzitter, beiden en stellen zich herkiesbaar voor de periode van drie jaar. Voor meer informatie of vragen over de vergadering, of indien je stukken wilt inbrengen voor de vergadering kun je contact opnemen met de secretaris.

Mocht je verhinderd zijn om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, dan doen wij een beroep op je om dit ruim van tevoren kenbaar te maken aan het bestuur.