Basiscertificering vóór 1 januari 2015

KNSA Verenigingen Nieuwsbrief, Leusden 28 november 2014

Op dit moment, eind november 2014, zijn bijna 500 bij de KNSA aangesloten verenigingen gecertificeerd. Dat betekent dat tussen de 100 en 150 verenigingen die gebruik maken van vuurwapens nog steeds niet zijn gecertificeerd, overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie.

Na 1 januari 2015 is de overgangsperiode voor KNSA-verenigingen afgelopen en geldt ook voor die verenigingen dat zij voor het aanvragen en verlengen van hun verenigingsverloven door de KNSA moeten zijn gecertificeerd. Voor individuele sportschutters geldt dat zij vanaf dan voor een privéverlof – zowel voor het aanvragen als het verlengen daarvan – moeten aantonen lid te zijn van een door de KNSA gecertificeerde vereniging. Op de KNSA-website is een overzicht gepubliceerd van alle verenigingen die zijn gecertificeerd, met alle daarvoor relevante gegevens.