Informatie m.b.t. Verlenging Persoonlijke Wapenverloven door Bijzondere Wetten

 

Bijzondere wetten van politie in Drenthe is voor het verlengen van de privé verloven begonnen met het handhaven van de nieuwe circulaire Wet Wapens en Munitie.
Dit heeft tot gevolg dat voor het verlengen van een verlof er een verklaring ingevuld dient te worden en ingeleverd bij de verlenging van het verlof. 
Deze verklaring bestaat uit een aantal (8) JA / NEE vragen en de opgave van 2 referenten. De eerste referent moet uit de eigen privé kring komen en de 2e referent moet een lid of bestuurslid van de schietvereniging zijn.
Mocht je binnenkort je verlof moeten verlengen dan kun je op de website onder “documenten / INLICHTINGENFORMULIER – Verlenging wapenverlof” de verklaring downloaden.
Wij stellen het op prijs als je als 2e referent een ander lid van de vereniging wilt vragen om jouw verklaring te ondertekenen. Het bestuur zal namelijk geen verklaringen ondertekenen. De reden hiervoor is dat het bestuur van SSV Filadelfia zich niet compromitteerbaar wil opstellen.